123 Nguyễn Hữu Dật, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
(0236) 3613 973