Tiếng Anh Mầm Non

5 (965)
Từ 5-7 tuổi
Độ tuổi 3-7 được xem là giai đoạn vàng để học ngoại ngữ, nếu trẻ được tiếp xúc với tiếng Anh chuẩn trong giai đoạn này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho trẻ trong tương lai.

Tiếng Anh Tiểu Học

5 (805)
Từ 7-12 tuổi
Tại ICE, trẻ được học tiếng Anh thông qua các hoạt động đa dạng như: nhạc, họa, thể thao,… nhằm tạo cơ hội cho trẻ được tiếp thu kiến thức một cách chủ động và sáng tạo.

Tiếng Anh Trung Học

5 (702)
Từ 12-17 tuổi
Với lứa tuổi trung học, mỗi bài học tại ICE là một “dự án” để các em phát triển khả năng tiếng Anh song song với các kỹ năng như: tìm kiếm thông tin, teamwork, thuyết trình.

Tiếng Anh Giao Tiếp

5 (951)
Từ 18 tuổi
Nội dung chương trình bám sát việc áp dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, nhằm mục tiêu giúp học viên có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống.

Tiếng Anh Chuyên Ngành

5 (862)
Từ 18 tuổi
Nội dung chương trình bám sát việc áp dụng tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày, nhằm mục tiêu giúp học viên có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong cuộc sống.

Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế

5 (850)
Từ 18 tuổi
ICE cung cấp tài liệu học và chương trình ôn luyện kiến thức và kỹ năng làm bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giúp học viên đạt kết quả cao trong các kỳ thi.